beloky.cz beloky.cz - Pupcsik.cz

beloky.czWebsite Profile

Title: Pupcsik.cz
Keywords:
Description:Digitální archiv Michala Pupcsika - historické materiály z okresu Kladno a Praha-západ. Staré pohlednice, fotografie, dokumenty.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

beloky.cz Information

Website / Domain:beloky.cz
Website IP Address:217.198.114.178
Domain DNS Server:ns1.regzone.de,ns1.regzone.info,ns1.regzone.cz

beloky.cz ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

beloky.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

beloky.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.10 (Debian)
Date Fri, 21 Sep 2018 17:20:40 GMT

beloky.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

beloky.cz Similar Website

Domain WebSite Title
borgun.cz CZ
pension-bohmerwald.cz cz
akmis.cz CZ
at-cz.eu AT-CZ
pensionjanka.cz CZ
servis24-cz.cz Servis24.cz | Servis24.cz
poceni24.cz Poceni24.cz - poceni24.cz
kneipp.cz Kneipp CZ: Kneipp CZ
servis24-servis24.cz Servis24.cz | Servis24.cz
servis-24cz.cz Servis24.cz | Servis24.cz
servis24-servis24cz.eu Servis24.cz | Servis24.cz
servis24-servis24cz.cz Servis24.cz | Servis24.cz
servis24-cz.eu Servis24.cz | Servis24.cz
cz-svitidla.cz CZ svítidla - cz-svitidla.cz
profesiadays.cz Profesiadays CZ | Profesiadays CZ
hrackarstvi24.cz www.hrackarstvi24.cz - www.hrackarstvi24.cz
bestoffers-cz.com Bestoffers-cz | Bestoffers-cz
kolostrum-karnosin.cz karnosin.shop5.cz
greensite.cz GreenSite CZ

beloky.cz Alexa Rank History Chart

beloky.cz aleax

beloky.cz Html To Plain Text

Pupcsik.cz Skip to content Pupcsik.cz Digitální archiv, historické pohlednice a fotografie Vyhledávání REGION ten! archiv wikiwiki Staré pohlednice: Běloky a okolí mentions: rss HRAD OKO? ETIOPIE Vyberte ten! archiv Pohlednice Bělok a okolí Vyhledávání Nejnověj?í p?íspěvky Mention: Běloky, St?edokluky, Makot?asy Pro? se J.K.Tylovi nelíbilo ve st?edoklucké hospodě? Nejnověj?í komentá?e Archiv Květen 2016 Rubriky Knihy Mention: Běloky, St?edokluky, Makot?asy St?edokluky Homepage Articles Select a post or page in the Customizer The selected post or page content will appear here. Read More Select a post or page in the Customizer The selected post or page content will appear here. Read More Select a post or page in the Customizer The selected post or page content will appear here. Read More pupcsik.cz Pupcsik.cz Digitální archiv Michala Pupcsika – aneb stránky pupcsik.cz po patnácti letech Běloky Nejstar?í stránky hostované na webu pupcsik.cz, doména registrována v květnu 2001. Po nějaké době se staly oficiálním webem obce Běloky a vydr?elo jim to a? do roku 2009. Oko?.cz Okor.cz – logo webu Jedna ?ást mé rodiny pochází z Oko?e (prapraděda byl hajnym na Oko?i a bydlel v ?ísle popisném 5). Doménu Okor.cz jsem získal v jedine?né akci, která proběhla v roce 2003. Tehdy se měnila pravidla registrace domén: Cz.nicu z?ejmě vadilo obrovské mno?ství domén vlastněnych doménovymi spekulanty, kte?í dr?eli domény cz, a to bez toho, ani? by za ně zaplatili registra?ní poplatek. Ov?em u? koncem 90. let existovaly stránky Okor.cz (viz t?eba záznam v archive.org), byly nejspí?e ve správě Oú Oko?, ale ti asi později o web p?i?li (nezaplatili a doménu získal doménovy spekulant, ktery ji dr?el asi p?l roku). Letos jsem se kone?ně pustil do po?ádné vystavby webu Oko?e, doménu jsem vy?lenil na samostatné stránky – měl by zde tedy byt rozcestník na v?echny weby a akce, tykající se hradu. A samoz?ejmě bych ?asem rád měl nejlep?í stránku o historii Oko?e – ostatně, materiál? je více ne? dost. Regionální archiv: ten! archiv ten! archiv – logo Od roku 2001 buduji regionální historickou sbírku, nyní ov?em u? s cílem vybudování soukromého muzea ?i archivu. Zpo?átku jen historické pohlednice za?aly poté následovat i mapy, fotografie, nejr?zněj?í dokumenty, knihy, odznaky a jiny sběratelsky materiál – prostě v?e z regionu mezi Kladnem a Prahou. Pro? zrovna takováto tě?ko definovatelná oblast? Tak za prvé, jedná se o okolí Bělok, které jsem stále roz?i?oval, a? dosáhlo obou největ?ích měst. Samotné Kladno a Praha mne a? tolik nezajímají, ti mají svá muzea a svou ji? zpracovanou historii. Dal?í věcí je, ?e tato oblast je víceméně ?bezprizorní“: Kladno je zahleděné do sebe a do svého hornictví a hutnictví (co? je pochopitelné), p?ípadně (u? méně pochopitelně, ale zato velmi, velmi kvalitně) zpracovává Bude?. Na jihu je sice Unho??sko, ale jeho historicky vyznam natolik poklesl, ?e bych na místní muzeum zatím nespoléhal. Bu?těhrad má své tématické muzeum Oty Pavla, Lidice mají také jen svoji agendu a na historii celého regionu tě?ko dosáhnou. Roztoky to také nemají snadné, okres Praha-západ je tak ne??astně polo?en, ?e Roztoky jsou regionálně zcela mimo. Paradoxně se tedy o zdej?í region nejvíce zajímá město Slany. A dělá to velice mazaně, jak bych to nakonec taky od slánskych ?ekal (Projekt P?emyslovské ?echy). Ov?em?e Slany má na podobné aktivity ty nejlep?í p?edpoklady – a v?dycky mělo. Podtr?eno se?teno: z vy?e uvedeného vy?tu institucí je patrné, ?e se v tomto regionu stykají zájmy nejr?zněj?ích pamě?ovych institucí, co? je nakonec dáno nejen historií správního uspo?ádání (správní centra Unho??, Slany, Kladno, Smíchov), ale i odli?nymi ?ivotními podmínkami (pr?myslové Kladno versus zemědělské okolí Prahy) – a to je právě p?esně to, co se mi na mo?nosti shroma??ování sbírkovych p?edmět? z této oblasti líbí: od pr?myslového Kladna, p?es vyletní místa typu Hájku a Oko?e a? po zemědělské oblasti směrem do Prahy: rozmanitost zaru?ena, napětí ze styku r?znych ?kultur“ to celé rozhodně dělá zajímavěj?ím. Sbírkové p?edměty pocházejí p?edev?ím z těchto lokalit: Běloky, Bouchalka, B?ve, Bude?, B?hzda?, Bu?těhrad, ?ernovi?ky, ?erny V?l, ?erveny újezd, Dobrovíz, D?etovice, D?íň, Dolany, Dubí, Fialka, Hájek (klá?ter), Horomě?ice, Hostivice, Hostouň, H?ebe?, Jene?, Jene?ek, Jenerálka, Kladno, Kně?eves, Kně?ívka, Kro?ehlavy, Lidice, Lichoceves, Litovice, Makot?asy, Malé ?í?ovice, Malé P?íto?no, Nebu?ice, Net?eby, Noutonice, Oko?, Pavlov (Novy Dv?r), Pazderna, Pleteny újezd, P?ední Kopanina, Ptice, Ruzyně (leti?tě), Sobín, Statenice, St?edokluky, Svrkyně, Tuchomě?ice, Unho??, Velké ?í?ovice, Velké P?íto?no, Vrapice, Zájezd. Bu?těhrad: Restaurace ?U Koul?“ Technické info: Fotografie a pohlednice do svého archivu skenuji na rozli?ení 1200 dpi (nejnověji i s p?idanou barevnou ?kálou), co? je myslím dostate?né. P?emy?lím ov?em o tom, ?e bych u některych fotografií vyzkou?el i rozli?ení 2400 dpi. Fotografie do webového úlo?i?tě vkládám nej?astěji v rozli?ení 600 dpi, které nabízí rozumny poměr velikosti souboru a úrovně detail?. Formát pou?ívám nejraději TIFF (kompresovany i nekompresovany) – a to pro archivní ú?ely. Pro web jsem si oblíbil PNG, na ktery se sna?ím p?echázet z d?íve pou?ívaného JPEGu. Co se tyká progresivního formátu JPEG2000, stále je?tě (v roce 2016) nejsem p?esvěd?en o jeho vyhodách, a to hlavně co se tyká jeho dostate?né roz?í?enosti (co? beru jako riziko). Jako webové úlo?i?tě testuji dva cloudové systémy: ownCloud a Nextcloud. Zatím nevím, ktery dlouhodobě vybrat, ktery má vět?í perspektivu. Tak?e pou?ívám oba dva. Stará Etiopie / Ethiopia: 20. léta 20. století Etiopie: Donkali Archiv starych fotografií z Etiopie. Tyto – nejspí?e unikátní – snímky pocházejí p?evá?ně z ateliéru německého fotografa Josepha Steinlehnera, ktery p?sobil v Addis Abebě. Dataci snímk? odhaduji na 20. léta 20. století – je to patrné nap?íklad z fotografií, kde jsou zachyceny automobily nebo vyzna?né osobnosti (jako nap?íklad pozděj?í císa? Haile Selassie I. nebo císa?ovna Zawdita-Judita). Fotografie jsem získal v roce 2015 v jednom ?eském facebookovém bazaru, kde jsem o ně jako jediny projevil zájem. P?vod fotografií je zcela neznámy, dle sle?ny, která mi je prodala, pocházejí z poz?stalosti po její babi?ce. Ov?em vazby Etiopie na ?eskoslovensko mo?ná vysvětlují zdroj těchto fotografií: císa? Haile Selassie I. byl v ?eskoslovensku asi poměrně ?astym hostem a nap?íklad ?eskoslovensky diplomat Ferdinand Veverka (velvyslanec v USA, ve ?vycarsku aj.), se stal osobním poradcem etiopského císa?e. V archivu najdete celkem 220 fotografií, v?echny jsem digitalizoval ve vysokém rozli?ení (1200 dpi) a postupně je p?idávám na tento web. Designed by Smartcat @ Company Name 2017

beloky.cz Whois

Domain Name: BELOKY.CZ


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en